JRS – Isusovačka služba za izbjeglice

Edukacijski priručnik i priručnik za savjetovanje – rezultat projekta Sukreiranje metode savjetovanja žena izbjeglica žrtava rodno uvjetovanog nasilja (CCM-GBV)

Po završetku projekta “Sukreiranje metode savjetovanja žena izbjeglica žrtava rodno uvjetovanog nasilja (CCM-GBV)” predstavljamo kao rezultat partnerskog zajedničkog rada svih uključenih dionika na ovom EU projektu važne materijale koji su ujedno i smjernica za daljnji rad i razvijanje metode.

Opći cilj ovog projekta je informiranje, potpora i poticanje prijavljivanja žena izbjeglica žrtava rodno uvjetovanog nasilja pružajući im pristup uslugama podrške. Ovaj projekt poboljšava pristup uslugama podrške i kapacitete stručnjaka da pomažu žrtvama, obučavanjem, međusobnim učenjem i sukreiranjem nove usluge podrške (metode savjetovanja).

Aktivnosti:
1) sustvaranje metode savjetovanja za žene izbjeglice žrtve rodno uvjetovanog nasilja
2) poticanje izgradnje kapaciteta među savjetnicima
3) prikupljanje i evaluiranje podataka o potrebama žrtava
4) uspostavljanje mreže stručnjaka

TRAJANJE PROJEKTA: 11.2017. – 10.2019.

Materijali su dostupni za korištenje na više jezika, te vas pozivamo i potičemo da se upoznate sa sadržajem i primijenite ova važna iskustva i saznanja u svom radu sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.

PRIRUČNIK ZA SAVJETOVANJE ŽENA, TRAŽITELJICA AZILA I IZBJEGLICA, ŽRTAVA RODNO UVJETOVANOG NASILJA NA:

EDUKACIJSKI PRIRUČNIK NA:

“Izradu ove publikacije podržala je Europska komisija unutar Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014- 2020). Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove Europske komisije.”