JRS – Isusovačka služba za izbjeglice

Bez prava na izbor, ali s pravom glasa!

Isusovačka služba za izbjeglice privodi kraju projekt koji je za cilj imao razmjenu najboljih praksi među osobama koje rade s mladima te osnaživanje mladih novopridošlica za kvalitetniju integraciju u europska društva. Radi se o Erasmus+ projektu u trajanju od 18 mjeseci, kojim je stvoreno strateško partnerstvo između 3 udruge koje rade s mladima u Hrvatskoj, Italiji i Grčkoj. Svrha projekta bila je osmišljavanje novih metoda rada s mladima i sastavljanje priručnika s različitim aktivnostima koje je moguće primjenjivati u radu na uključivanju mladih u zajednicu i društvo u cjelini. Rad s mladim izbjeglicama u suštini predstavlja osnaživanje mladih da osvijeste svoju važnost, da zatraže i dobiju podršku, da koriste alate za psihološko rasterećenje te da pronađu načine kako da zadovolje vlastite potrebe u novoj okolini, odnosno kome da se obrate.

Partneri na projektu; Isusovačka služba za izbjeglice, InCo iz Italije te Poliana iz Grčke, sastavili su priručnik kojim adresiraju upravo navedeno, s namjerom da sve organizacije koje rade s mladima (ili onima koji se tako osjećaju) mogu u njemu dobiti nešto korisno i primjenjivo za svoju ciljnu skupinu.

Projekt je započeo istraživanjem potreba mladih novopridošlica te prepreka na koje nailaze na putu integracije, pa su provedene fokus grupe u zemljama partnerima na projektu, a ta nam je aktivnost omogućila uvid u to na koji način bismo najbolje mogli prilagoditi metode da odgovaraju stvarnim potrebama iskazanima u fokus grupama. Sukladno rezultatima razvili smo novih 5 metoda rada s mladima kojima smo željeli doskočiti preprekama te barem donekle podmiriti potrebe.

U sklopu projekta je organizirana i razmjena zaposlenika i volontera iz naših organizacija koji su jedni drugima pobliže predstavili svoje metode i način rada s mladima, a istovremeno su si pružili podršku u radu te se ohrabrili za nastavak daljnjeg rada. Organiziran je također i trening osnaživanja mladih novopridošlica koji borave u Hrvatskoj, kako bismo im predstavili širu paletu dionika u zajednici koji mogu podržati njihovu uspješnu integraciju u društvo, kako bi se mladi iz različitih gradova u Hrvatskoj međusobno povezali te kako bismo im pružili iskustvo strukturiranog, radioničkog tipa rada kroz koji su imali priliku osvijestiti svoje potrebe te snage i slabosti, doznati o funkcioniranju političkog sustava u Hrvatskoj te demokratskim vrijednostima Europske unije, ali i naučiti o kvalitetnoj komunikaciji te mogućnostima za psihološko, odnosno rasterećenje od stresa, kroz primjenu kreativnih metoda. Rezultat projekta je priručnik objavljen na mrežnim stranicama partnera na projektu, a koji sadrži metode i aktivnosti za rad s mladim novopridošlicama, zajedno s rezultatima istraživanja provedenim na početku projekta. Metode rada je moguće prilagoditi za rad s bilo kojom skupinom ljudi koju želimo osnažiti za aktivnije sudjelovanje u društvenim procesima, ali i za veće osvještavanje vlastitih potreba te načina kako iste možemo podmiriti. Slobodni ste priručnik skinuti s naše stranice te ga prilagođavati vašim potrebama u radu. Nadamo se da ćete pronaći u njemu nešto korisno i poticajno.

Priručnik za rad s mladim novopridošlicama (PDF 21Mb)