JRS – Isusovačka služba za izbjeglice

Edukacijom do bolje integracije azilanata

MDOMSP (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) iz Europskog socijalnog fonda (ESF)

Inicijativa za engleski jezik i kulturu

Trajanje: listopad 2019. – listopad 2021.

Osnovni cilj ovog projekta povećanje zapošljivosti azilanata kroz razvoj i provedbu programa jezične i kulturološke integracije azilanata, individualno mentorstvo te programa stručne osposobljenosti za jednostavna zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva u kojem postoji nedostatak radne snage. Sve navedeno doprinijet će njihovoj boljoj konkurentnosti na tržištu rada čime će se utjecati na njihovu uspješniju integraciju u hrvatsko društvo.