JRS – Isusovačka služba za izbjeglice

PRAVNA POMOĆ TRAŽITELJIMA AZILA, OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM I STRANCIMA U POSTUPKU POVRATKA

Ministarstvo pravosuđa

Donator

Trajanje: svibanj 2019. – prosinac 2019.

Glavni cilj projekta je osigurati pružanje primarne pravne pomoći tražiteljima azila, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom i drugim iregularnim migrantima kao osjetljivim društvenim skupinama.  Aktivnosti obuhvaćaju sljedeće skupine korisnika: tražitelje međunarodne zaštite u postupku odobrenja međunarodne zaštite, osobe kojima je odbijen zahtjev za međunarodnu zaštitu te se trenutno nalaze u postupku povratka, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom koje zbog svoje materijalne situacije spadaju u ugroženu društvenu skupinu te stoga ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Aktivnosti projekta sastoje se od: grupnih edukacija,  jednog redovnog termina pravnog savjetovanja tjedno te dodatnih individualnih savjetovanja s korisnicima kod kojih se u u redovnom terminu detektira potreba za daljnjim savjetovanjem, zastupanja u postupcima pred javnopravnim tijelima u tijeku postupka odobrenja međunarodne zaštite, zastupanja u postupcima pred javnopravnim tijelima u tijeku postupka prisilnog udaljenja i protjerivanja sukladno odredbama Zakona o strancima, sastavljanja podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela.