JRS – Isusovačka služba za izbjeglice

Psihosocijalna podrška izbjeglicama, tražiteljima azila i ranjivim skupinama u Hrvatskoj

Renovabis - karitativna katolička zaklada u Njemačkoj

Donator

TRAJANJE: siječanj 2015.- prosinac 2017.

Glavni cilj projekta je pratiti izbjeglice, tražitelje azila i ranjive skupine u Prihvatilištima za tražitelje azila i Prihvatnom centru Ježevo kako bi im pružili socijalne usluge (uključujući psihosocijalno savjetovanje, podršku i osnovnu medicinsku skrb), podizanje svijesti lokalnih zajednica kako bi se olakšala bolja integracija tih prisilnih migranata u hrvatsko društvo i zagovaranje njihovih prava pred hrvatskom vladom te EU i međunarodnim institucijama.

AKTIVNOSTI:
Psihosocijalna i pravna podrška, radionice za djecu, tečajevi hrvatskoga jezika i računala, psihosocijalna pomoć i radionice, radionice za žene (ples, zdravlje, socijalna i sl.), medicinska pomoć (kupnja lijekova, organiziranje pregleda) posredovanje itd. Aktivnosti u integraciji uključuju kućne posjete, kupnju hrane i neprehrambenih proizvoda te osiguranje svih ostalih materijalnih potreba, psihosocijalnu potporu, pomoć s birokracijom, kulturne aktivnosti i grupne integracijske susrete (upoznavanje s hrvatskom kulturom, upoznavanje gradova u kojima korisnici žive, radionice prilagođene njihovim potrebama i sl.), pomoć pri pribavljanju dokumenata i traženja posla, zagovaranje njihovih prava i poboljšanje kvalitete života vezano uz zapošljavanje i obrazovanje, borba protiv predrasuda, rasizma i ksenofobije (podizanje svijesti i medijski sadržaji: okrugli stolovi, radio emisije dvaput mjesečno, izdavanje izbjegličkih novina "Staze", sudjelovanje u javnim raspravama i radnoj skupini za izradu akcijskog plana za integraciju itd.).

Dokumenta

Psihosocijalna podrška izbjeglicama, tražiteljima azila i ranjivim skupinama u Hrvatskoj

Psihosocijalna podrška izbjeglicama, tražiteljima azila i ranjivim skupinama u Hrvatskoj

TRAJANJE: siječanj 2015.- prosinac 2017.

Glavni cilj projekta je pratiti izbjeglice, tražitelje azila i ranjive skupine u Prihvatilištima za tražitelje azila i Prihvatnom centru Ježevo kako bi im pružili socijalne usluge (uključujući psihosocijalno savjetovanje, podršku i osnovnu medicinsku skrb), podizanje svijesti lokalnih zajednica kako bi se olakšala bolja integracija tih prisilnih migranata u hrvatsko društvo i zagovaranje njihovih prava pred hrvatskom vladom te EU i međunarodnim institucijama.

AKTIVNOSTI:
Psihosocijalna i pravna podrška, radionice za djecu, tečajevi hrvatskoga jezika i računala, psihosocijalna pomoć i radionice, radionice za žene (ples, zdravlje, socijalna i sl.), medicinska pomoć (kupnja lijekova, organiziranje pregleda) posredovanje itd. Aktivnosti u integraciji uključuju kućne posjete, kupnju hrane i neprehrambenih proizvoda te osiguranje svih ostalih materijalnih potreba, psihosocijalnu potporu, pomoć s birokracijom, kulturne aktivnosti i grupne integracijske susrete (upoznavanje s hrvatskom kulturom, upoznavanje gradova u kojima korisnici žive, radionice prilagođene njihovim potrebama i sl.), pomoć pri pribavljanju dokumenata i traženja posla, zagovaranje njihovih prava i poboljšanje kvalitete života vezano uz zapošljavanje i obrazovanje, borba protiv predrasuda, rasizma i ksenofobije (podizanje svijesti i medijski sadržaji: okrugli stolovi, radio emisije dvaput mjesečno, izdavanje izbjegličkih novina "Staze", sudjelovanje u javnim raspravama i radnoj skupini za izradu akcijskog plana za integraciju itd.).

Psihosocijalna podrška izbjeglicama, tražiteljima azila i ranjivim skupinama u Hrvatskoj

Psihosocijalna podrška izbjeglicama, tražiteljima azila i ranjivim skupinama u Hrvatskoj

TRAJANJE: siječanj 2015.- prosinac 2017.

Glavni cilj projekta je pratiti izbjeglice, tražitelje azila i ranjive skupine u Prihvatilištima za tražitelje azila i Prihvatnom centru Ježevo kako bi im pružili socijalne usluge (uključujući psihosocijalno savjetovanje, podršku i osnovnu medicinsku skrb), podizanje svijesti lokalnih zajednica kako bi se olakšala bolja integracija tih prisilnih migranata u hrvatsko društvo i zagovaranje njihovih prava pred hrvatskom vladom te EU i međunarodnim institucijama.

AKTIVNOSTI:
Psihosocijalna i pravna podrška, radionice za djecu, tečajevi hrvatskoga jezika i računala, psihosocijalna pomoć i radionice, radionice za žene (ples, zdravlje, socijalna i sl.), medicinska pomoć (kupnja lijekova, organiziranje pregleda) posredovanje itd. Aktivnosti u integraciji uključuju kućne posjete, kupnju hrane i neprehrambenih proizvoda te osiguranje svih ostalih materijalnih potreba, psihosocijalnu potporu, pomoć s birokracijom, kulturne aktivnosti i grupne integracijske susrete (upoznavanje s hrvatskom kulturom, upoznavanje gradova u kojima korisnici žive, radionice prilagođene njihovim potrebama i sl.), pomoć pri pribavljanju dokumenata i traženja posla, zagovaranje njihovih prava i poboljšanje kvalitete života vezano uz zapošljavanje i obrazovanje, borba protiv predrasuda, rasizma i ksenofobije (podizanje svijesti i medijski sadržaji: okrugli stolovi, radio emisije dvaput mjesečno, izdavanje izbjegličkih novina "Staze", sudjelovanje u javnim raspravama i radnoj skupini za izradu akcijskog plana za integraciju itd.).