JRS – Isusovačka služba za izbjeglice

Projekti

Projekti

Sukreiranje metode savjetovanja žena izbjeglica žrtava rodno uvjetovanog nasilja (CCM-GBV)

Opći cilj ovog projekta je informiranje, potpora i poticanje prijavljivanja žena izbjeglica žrtava.

Pročitaj više

SINERGIJA – Socijalna Inkluzija i Edukacija za Rad i aktivno Građanstvo Izbjeglica

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Hrvatskoj.

Pročitaj više

Podrška djeci tražiteljima azila u hotelu Porin kroz organizirane i strukturirane aktivnosti za djecu

Pružanje psihosocijalne podrške djeci tražiteljima prema misiji JRSa.

Pročitaj više

0%

Pomoć korisnicima u detenciji

CILJ : 234.500,00 HRK

REALIZOVANO : 0

Projekt nastoji osnažiti i poboljšati opću dobrobit, osigurati psihosocijalnu potporu i pravnu pomoć korisnicima u Prihvatnom centru u Ježevu.

Pročitaj više

Promicanje najboljih praksi za sprečavanje rasizma i ksenofobije prema prisilnim migrantima kroz izgradnju zajednice. (BestCO)

Odgovora na politiku rasizma protiv prisilnih migranata uključujući veću izgradnju zajednice.

Pročitaj više

Psihosocijalna podrška izbjeglicama, tražiteljima azila i ranjivim skupinama u Hrvatskoj

Glavni cilj projekta je pratiti izbjeglice, tražitelje azila i ranjive skupine, kako bi im pružili socijalne usluge kao i podizanje svijesti lokalnih zajednica.

Pročitaj više
NAZIV

Izvanredna pomoć za izbjeglice u tranzitu – Hrvatska

DONATOR

Renovabis – karitativna katolička zaklada u Njemačkoj

TRAJANJE

rujan 2015.- prosinac 2015.

NAZIV

Izvanredna pomoć za prisilne migrante

DONATOR

Catholic Relief Services (CRS) (Katoličke službe za pomoć)

TRAJANJE

rujan 2015 – kolovoz 2016

NAZIV

Izvanredna pomoć za izbjeglice u privremenim izbjegličkim kampovima u Hrvatskoj 2015-2016

DONATOR

Caritas Germany (Caritas Njemačka)

TRAJANJE

prosinac 2015. – listopad 2016.

NAZIV

Izvanredna pomoć za prisilne migrante

DONATOR

Caritas Austria

TRAJANJE

rujan 2015 –prosinac 2015

NAZIV

Izvanredna pomoć za prisilne migrante

DONATOR

Tom Morrow & Zoltán Varga

TRAJANJE

studeni 2015 – travanj 2016

NAZIV

Podrška tražiteljima azila u Prihvatilištu – Hrvatska

DONATOR

Porticus Global

TRAJANJE

rujan 2012 – prosinac 2015

NAZIV

Psihosocijalna podrška izbjeglicama, tražiteljima azila i ranjivim skupinama u Hrvatskoj, HR019426A

DONATOR

Renovabis – karitativna katolička zaklada u Njemačkoj

TRAJANJE

siječanj 2015.- prosinac 2017.

NAZIV

Pomoć korisnicima međunarodne zaštite i osobama u Prihvatnom centru Ježevo

DONATOR

UNHCR – Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice

TRAJANJE

siječanj 2016.-prosinac 2016.

NAZIV

Pomoć korisnicima u detenciji

DONATOR

UNHCR – Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice

TRAJANJE

siječanj 2017.-prosinac 2017.

NAZIV

Promicanje najboljih praksi za sprečavanje rasizma i ksenofobije prema prisilnim migrantima kroz izgradnju zajednice. (BestCO)

DONATOR

Europska komisija, nositelj: JRS Europe

TRAJANJE

travanj 2016. – prosinac 2017.

NAZIV

Tražitelji i korisnici međunarodne zaštite u Hrvatskoj 2017. – podupiranje integracijskih aktivnosti i jačanje institucionalnih kapaciteta

DONATOR

Caritas Hrvatska i Caritas International

TRAJANJE

veljača 2017. – travanj 2017.

NAZIV

Podrška djeci izbjeglicama i migrantima / tražiteljima azila u hotelu Porin kroz organizirane i strukturirane aktivnosti za djecu

DONATOR

Dječji fond Ujedinjenih naroda (UNICEF)

TRAJANJE

svibanj 2017. – siječanj 2018.

NAZIV

Izvanredna pomoć prisilnim migrantima u Hrvatskoj

DONATOR

JRS Europe, Hardship fond

TRAJANJE

listopad 2016. – lipanj 2017.

NAZIV

Izvanredna pomoć prisilnim migrantima u Hrvatskoj

DONATOR

JRS Europe, Hardship fond

TRAJANJE

rujan 2017. – prosinac 2017.

NAZIV

SINERGIJA – Socijalna INkluzija i Edukacija za Rad i aktivno Građanstvo IzbJeglicA

DONATOR

ESF – MDOMSP (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

TRAJANJE

1.11.2017.-31.10.2018.

NAZIV

Sukreiranje metode savjetovanja žena izbjeglica žrtava rodno uvjetovanog nasilja (CCM-GBV)

DONATOR

Europska komisija, nositelj: SOLWODI – Solidarity with women in distress (Solidarnost sa ženama u nevolji)

TRAJANJE

11.2017. – 10.2019.

NAZIV

SYNERGY – Social INclusion and Employment of RefuGees to be(come) active citizens (SINERGIJA – Socijalna INkluzija i Edukacija za Rad i aktivno Građanstvo IzbJeglicA)

DONATOR

JRS Europe (sufinanciranje)

TRAJANJE

1.3.2018. – 30.11.2018.